ý nghĩa màu đai Taekwondo

Ý nghĩa của các màu đai Taekwondo ?

black-karate-belt

Võ sinh đeo đai xanh được bổ sung kiến thức về võ thuật để thêm hoàn thiện cho bản thân mình và rèn luyện ý trí tiếp tục vượt