vovinam

Đối kháng trong vovinam

vo-thuat-1

Muốn tổ chức một cuộc thi đấu đối kháng cần có một bộ Luật Thi Đấu. Luật này phải khoa học, thực tế và đơn giản. Luật quy định

Binh khí võ cổ truyền: Bừa cào

bocao

Bài Bừa Cào Thảo pháp căn bản của Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định được mật mã hóa bằng bài Thiệu 40 Chiêu Thức liên hoàn công thủ. Bừa

Binh khí: Nhuyễn tiên độc đáo

nhuyen-tien

Ngạnh tiên có loại là gang đốt trúc, thường được gọi “trúc tiết cương tiên”, hình như gốc tre, trúc; loại khác là gang mài, thường được gọi “thủy