thế võ Hapkido là gì

Môn võ Hapkido- món đòn thế tự vệ tốt nhất

hapkido

Ngoài quyền, cước và các đòn thế nhiều môn vũ khí được tập luyện và sử dụng trong môn Hapkido, như gậy, tiểu côn, song côn, dây, kiếm, dao