tập võ Karate

Cần biết những điều gì trước khi vào tập võ Karate

lavorato-karate-shotokan__mjlh7i

Trọng tâm cũng phải luôn luôn được coi xét tỉ mỉ. Một đôi khi sức mạnh của thân người phân phối giữa hai chân, và đôi khi ngã về