quật ngã đối thủ

Kinh nghiệm cách mà Vịnh Xuân quật ngã đối thủ

on-hill

Với đôi tay niêm khóa sở trường, xét về mặt lý thuyết, Vịnh Xuân có khả năng níu giữ, gây mất thăng bằng đối thủ và từ đó thi