kỹ thuật té – ngã chuẩn nhất

Tìm hiểu về kỹ thuật té – ngã “chuẩn nhất” trong Karate

img_2861

Khi gặp sự cố bất ngờ té (bổ) sấp, hai cánh tay của bạn đưa về trước, uốn cong phần cổ tay vỗ sấp xuống mặt đất. Cũng như