kỹ năng tự vệ

Những cách tự vệ cơ bản nhất mà ai cũng phải biết

18ixetttca2qvjpg

Nếu kẻ tấn gần ở phía trước bạn, sử dụng gót của bàn tay để tấn công lên mũi hắn, ném toàn bộ sức mạnh cơ thể bạn vào

Hướng dẫn bạn những cách tự vệ căn bản khi gặp nhiều đối thủ

multiple-attackers-ip-man

Một lời khuyên hay nữa là đừng chạy ra những chỗ có khoảng trống quá rộng như sân bóng, sân bóng rỗ. Bạn sẽ bị tấn công từ 360