đất võ tây sơn bình định

Những bí kíp võ thuật của đất võ tây sơn bình định

tay-son-tam-kiet

Bài Song phượng kiếm do Đô đốc Bùi Thị Xuân tự nghiên cứu chiêu thức mà thành trong thời gian bà huấn luyện đội tượng binh ở Tây Sơn