binh khí võ thuật kiếm

Binh khí cho các cuộc chiến: Kiếm

kiem

Đặc trưng là Katana hay còn gọi là Kiếm Nhật, là vũ khí đặc trưng của người Nhật Bản. Kiếm Nhật là một loài trường kiếm, có lưỡi dài