Bí kiếp luyện võ thuật của Lý Tiểu Long

Bí kiếp luyện võ thuật của Lý Tiểu Long

35903_311230628990931_1831845965_n

Bên cạnh những bí quyết cơ bản đó Lý Tiểu Long còn có nhiều sáng kiến khác. Vào thập niên 50, môn sinh võ thuật Trung Hoa rất tôn