Võ Teakwondo

Một số phân thế tự vệ bằng kỹ thuật Taekwondo mà bạn cần biết

exampleattack

Những kỹ thuật tự vệ bằng Taekwondo có thể sẽ khác rất nhiều so với những bộ môn khác, thế nhưng nếu thực sự tin tưởng vào những cú

Bài khởi động cơ bản khi bắt đầu môn võ Taekwondo

basic

Đôi khi chuyên môn và kinh nghiệm của người tập/giảng dạy sẽ tạo nên sự thay đổi, khác biệt. Đó là lí do mà chúng ta rất khó để có

Ý nghĩa của các màu đai Taekwondo ?

black-karate-belt

Võ sinh đeo đai xanh được bổ sung kiến thức về võ thuật để thêm hoàn thiện cho bản thân mình và rèn luyện ý trí tiếp tục vượt

Thi đấu đỉnh cao trong Taekwondo cần có những kinh nghiệm gì bạn nên biết

151

Một số bạn sế thấm mệt lúc cuối trận lúc đó là lúc nên dùng những bước di chuyển ra vào hợp lí nhớ khi di chuyển cẩn thận